Snabb leverans

Integritet

Laddvagn-laptop.se

Om vår integritetspolicy
Laddvagn-laptop.se bryr sig om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att förbättra våra tjänster och vi är försiktiga med den information som vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part i kommersiellt syfte.
Denna sekretesspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av Laddvagn-laptop.se. Giltighetsdatumet för dessa villkor är 09/06/2022, när en ny version publiceras upphör giltigheten för alla tidigare versioner. Denna sekretesspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används för och med vem och under vilka villkor dessa uppgifter kan delas med tredje part. Vi förklarar också hur vi lagrar dina uppgifter, hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har när det gäller de personuppgifter som du har lämnat till oss.
Om du har några frågor om vår sekretesspolicy kan du kontakta vår sekretessansvarige, vars kontaktuppgifter finns i slutet av vår sekretesspolicy.

Om databehandling
Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem (eller låter lagra dem), vilka säkerhetstekniker vi använder och vem som kan se uppgifterna.


Webbutiksprogramvara

Magento
Vår webbshop är utvecklad med Magento-programvaran. Personuppgifter som du ställer till förfogande för våra tjänster delas med denna part. Magento har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter i något annat syfte. Magento är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder på grundval av det avtal vi har med dem. Dessa säkerhetsåtgärder omfattar SSL-kryptering, en stark lösenordspolicy och säker datalagring. Magento förbehåller sig rätten att dela med sig av insamlade uppgifter inom sin egen grupp och anslutna partners för att ytterligare förbättra sina tjänster. Magento tar hänsyn till tillämpliga lagstadgade lagringsperioder för (personuppgifter).


Googles produkter och tjänster

Liksom många andra webbplatser använder den här webbutiken produkter och tjänster från Google, till exempel Google Analytics och YouTube-videor för våra produkter. Vill du ha mer information om detta, till exempel om vilka uppgifter som överförs och hur du kan stänga av detta? Besök sedan följande webbplats från Google: https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites


Webbhotell

Magehost
Vår webbshop är utvecklad med programvara från Magento, och vi har valt Magehost som webbhotell. Personuppgifter som du ställer till förfogande för våra tjänster delas med denna part. Magehost har tillgång till din information för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda din information i något annat syfte. Baserat på det avtal vi har ingått med dem är Magehost skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Dessa säkerhetsåtgärder består av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra förlust av data.


Utveckling

Vendic
Vi använder Vendic tjänster för att vidareutveckla och optimera vår webbplats. Personuppgifter som du ställer till förfogande för våra tjänster kommer att delas med denna part. Vendic har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter i något annat syfte. Dessa säkerhetsåtgärder består av en stark lösenordspolicy.


E-post och postlistor

Nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta ändamål eller som du har lämnat separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på grundval av ditt samtycke, i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. a T&G.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda länken för avregistrering som finns i nyhetsbrevet. När du har avregistrerat dig kommer vi att radera din e-postadress, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till att dina uppgifter används vidare eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna vidare, vilket är juridiskt tillåtet och som vi informerar dig om i detta uttalande.

Klaviyo
Vi skickar våra nyhetsbrev via e-post med Klaviyo. Klaviyo kommer aldrig att använda ditt namn och din e-postadress för sina egna syften. Längst ner i varje e-postmeddelande som skickas automatiskt via vår webbplats finns en länk för avregistrering. Då får du inte längre vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter lagras säkert av Klaviyo. Klaviyo använder cookies och annan Internetteknik som ger en uppfattning om huruvida e-postmeddelanden öppnas och läses. Klaviyo förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och som en del av detta dela information med tredje part. Du kommer endast att få dessa e-postmeddelanden med ditt uttryckliga samtycke om du prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Allmän postkontakt

TransIP
Vi använder TransIP:s tjänster för vår vanliga e-posttrafik. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att i möjligaste mån förhindra missbruk, förlust och förvanskning av dina och våra uppgifter. TransIP har ingen tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Transaktionsmejl

Amazon
Vi använder Amazon (SES) för våra transaktionsmejl. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att i största möjliga mån förhindra missbruk, förlust och förvanskning av dina och våra uppgifter.


Payment processors

MultiSafepay
Vi använder plattformen MultiSafepay för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. MultiSafepay behandlar ditt namn, din adress och dina stadsuppgifter samt din betalningsinformation, t.ex. ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. MultiSafepay har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. MultiSafepay förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och i detta sammanhang dela (anonymiserade) uppgifter med tredje part. Alla ovan nämnda skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter gäller även för de delar av MultiSafepays tjänster som MultiSafepay anlitar tredje part för. MultiSafepay kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.

Paypal
För att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop använder vi plattformen Paypal.Paypal behandlar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter samt dina betalningsuppgifter, t.ex. ditt bankkontonummer eller ditt kreditkortsnummer.Paypal har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.Paypal förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra sina tjänster och, i detta sammanhang, att dela (anonymiserade) uppgifter med tredje part. Alla ovanstående garantier för skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av de tjänster som Paypal tillhandahåller och för vilka Paypal anlitar tredje part.Paypal kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.


Recensioner

Trustedshops
Vi samlar in recensioner via Trustedshops-plattformen. Om du lämnar en recension via Trustedshops måste du ange ditt namn, din bostadsort och din e-postadress. Trustedshops delar dessa uppgifter med oss så att vi kan koppla recensionen till din beställning. Trustedshops publicerar också ditt namn och din bostadsort på sin egen webbplats. I vissa fall kan Trustedshops kontakta dig för att ge en förklaring till din recension. Om vi uppmanar dig att lämna en recension kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med Trustedshops. Trustedshops kommer endast att använda dessa uppgifter för att bjuda in dig att lämna en recension. Trustedshops har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Trustedshops förbehåller sig rätten att anlita tredje part för att tillhandahålla sina tjänster; vi har gett Trustedshops tillåtelse att göra det. Alla de garantier som nämns ovan om skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsterna som Trustedshops anlitar tredje part för.

För att kunna visa vårt Trusted Shops-godkänt sigill, eventuella insamlade betyg och Trusted Shops produktsortiment efter en beställning har Trusted Shops Trustbadge integrerats på denna webbplats.

Med hänsyn till våra olika intressen skyddar detta de legitima intressen som är förhärskande för en optimal marknadsföring av vårt erbjudande. Trustbadge och de tjänster som annonseras med den är en produkt av TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland. När en Trustbadge begärs sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som dokumenterar din begäran med till exempel din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden data som skickats och namnet på din internetleverantör (åtkomstuppgifter). Dessa åtkomstuppgifter behandlas inte och raderas automatiskt senast 7 dagar efter ditt senaste besök på sidan. Andra personuppgifter kommer endast att överlämnas till Trusted Shops om du väljer att använda Trusted Shops produkter efter att ha gjort en beställning eller om du redan är registrerad för att använda dem. I detta fall gäller det avtal som ingåtts mellan dig och Trusted Shops.


Frakt och logistik

Picqer

Vi använder Picqers tjänster för att behandla och skicka din beställning. Det är därför nödvändigt för oss att dela ditt namn, din adress, din bostadsort och innehållet i din beställning med Picqer. Picqer kommer endast att använda denna information för att genomföra avtalet.

Transsmart

Vi använder Transsmart för att skicka din beställning. Det är därför nödvändigt för oss att dela ditt namn, din adress och din bostadsort med Transsmart. Transsmart använder dessa uppgifter endast för att genomföra avtalet.

DHL

Om du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att leverera paketet till dig. Vi använder DHL för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt för oss att dela ditt namn, din adress och din bostadsort med DHL. DHL kommer endast att använda dessa uppgifter för att fullgöra avtalet. Om DHL anlitar underleverantörer kommer DHL också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

DPD

Om du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att leverera paketet till dig. Vi använder DPD för att utföra leveranserna. Därför är det nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter med DPD. DPD kommer endast att använda denna information för att genomföra avtalet. Om DPD anlitar underleverantörer kommer DPD också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

Van Spreuwel Transport

Om du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att leverera paketet till dig. Vi använder Van Spreuwel Transport för att utföra leveranserna. Därför är det nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och din bostadsort med Van Spreuwel Transport.  Van Spreuwel Transport ska använda dessa uppgifter endast för att fullgöra avtalet. Om Van Spreuwel Transport anlitar underleverantörer ska företaget också göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

Schenker

Om du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att leverera paketet till dig. Vi använder Schenkers tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt för oss att dela ditt namn, din adress och din bostadsort med Schenker. Schenker kommer endast att använda dessa uppgifter för att genomföra kontraktet. Om Schenker anlitar underleverantörer kommer Schenker också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.


Fakturering och bokföring

Exact Online
För vår administration och bokföring använder vi Exact Online. Vi delar ditt namn, din adress och uppgifter om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter överförs och lagras på ett säkert sätt.Exact Online har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Exact Online använder inte dina personuppgifter för något annat ändamål än det som beskrivs ovan.

Castelijns & Swaans

Vi använder Castelijns & Swaans tjänster för vår administration och bokföring. Vi delar med oss av ditt namn, din adress och din bostadsort samt uppgifter om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter överförs och lagras på ett säkert sätt. Castelijns & Swaans har tystnadsplikt och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Castelijns & Swaans kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än de som beskrivs ovan.


Externa försäljningskanaler

Amazon
Vi säljer (en del av) våra produkter via Amazon-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform delar Amazon din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

CDON
Vi säljer (en del av) våra produkter via CDON-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform delar CDON din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.


Syftet med behandlingen av uppgifter

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder dina uppgifter uteslutande för att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt kopplat till det uppdrag du tillhandahåller. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss och vi använder denna information - på annat sätt än på din begäran - för att kontakta dig vid ett senare tillfälle, kommer vi att be dig om ditt uttryckliga tillstånd. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att uppfylla bokföringsskyldigheter och andra administrativa skyldigheter.
Alla dessa tredje parter har tystnadsplikt genom avtal mellan dem och oss eller genom en ed eller rättslig förpliktelse.

Automatiskt insamlade uppgifter

Uppgifter som samlas in automatiskt av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete i skatte- och brottsutredningar

I vissa fall kan VIVOL vara skyldigt enligt lag att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att göra motstånd inom ramen för de möjligheter som lagen erbjuder.

Lagringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Detta innebär att vi behåller din kundprofil tills du meddelar att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du meddelar oss detta kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att glömma. I enlighet med tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi behålla fakturor som innehåller dina (personliga) uppgifter; vi kommer därför att behålla dessa uppgifter så länge som den tillämpliga perioden varar. Anställda har dock inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har producerat på grund av dina instruktioner.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig nederländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad person vissa rättigheter när det gäller personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Vi förklarar nedan vilka dessa rättigheter är och hur du kan utöva dem. För att förhindra missbruk skickar vi endast kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. Om du vill ta emot uppgifterna på en annan e-postadress eller t.ex. per post ber vi dig att identifiera dig. Vi för ett register över genomförda förfrågningar; om en förfrågan har glömts bort administrerar vi anonymiserade uppgifter. Du får alla kopior och uppgifter i det maskinläsbara format som vi använder i våra system. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Rätt till inspektion

Du har alltid rätt att granska de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter till den e-postadress som vi har registrerat tillsammans med en förteckning över de registerförare som innehar dessa uppgifter och den kategori under vilken vi har lagrat dem.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar om dig eller som kan spåras tillbaka till dig ändrade. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse på den e-postadress vi har registrerat att uppgifterna har ändrats.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör dig eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse till den e-postadress du angett om att uppgifterna inte längre kommer att behandlas tills du häver begränsningen.

Rätt till överlåtbarhet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar och som rör dig eller kan spåras tillbaka till dig, utförda av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som har behandlats för vår räkning av andra registerförare eller tredje parter till den e-postadress som du har lämnat till oss. Med all sannolikhet kommer vi inte att kunna fortsätta att tillhandahålla tjänster i ett sådant fall, eftersom en säker sammankoppling av datafiler inte längre kan garanteras.

Rätt att göra invändningar och andra rättigheter

I förekommande fall har du rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas av VIVOL eller för VIVOL:s räkning. Om du invänder kommer vi omedelbart att upphöra med behandlingen av dina uppgifter i väntan på att din invändning ska lösas. Om din invändning är välgrundad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) tillgängliga för dig och därefter avbryta behandlingen permanent.

Du har också rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du anser att detta är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Rätt till radering

Som registrerad har du följande rättigheter:
I enlighet med artikel 15 i Allmänna villkor har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss, i den mån denna information finns beskriven där.
I enlighet med artikel 16 i den allmänna dataskyddslagen har du rätt att kräva omedelbar korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss.
I enlighet med artikel 17 i Allmänna villkor har du rätt att begära att dina personuppgifter som sparats hos oss raderas, såvida inte ytterligare behandling krävs.

  • Att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet.
  • För att uppfylla en rättslig förpliktelse.
  • Av hänsyn till allmänintresset, eller
  • Det är nödvändigt att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk .

I enlighet med artikel 18 i AVG har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, i den mån som

  • Du förnekar att uppgifterna är korrekta.
  • Behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera den.
  • Vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att inleda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • Har motsatt sig behandlingen i enlighet med artikel 21 i AVG.

I enlighet med artikel 20 i AVG har du rätt att få dina personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, aktuellt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig part.
Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 AVG. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsplats eller på vårt huvudkontor.


Cookies

VIVOL använder cookies på sina webbplatser bland annat i analytiskt syfte. Vår fullständiga cookiepolicy hittar du här.
Klicka här för en fullständig översikt över cookies


Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretesspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya sekretesspolicyn påverkar det sätt på vilket vi redan behandlar uppgifter om dig kommer vi att informera dig via e-post.


Kontaktuppgifter

IVOL
Habraken 2327
5507TK Veldhoven
Nederländerna

T +31 40 254-2823
E klantenservice@ivol.nl

Kontaktperson för integritetsfrågor
Jim Luyendijk